Akvarieleasing
Annons

Ciklidfronten
Av: Roger Häggström

Förra numret har knappt hunnit komma ut och här sitter man igen för att författa en ny ledare! Det var på håret att 6:an kom ut rätt månad, men tack vare ett gediget arbete av föreningens distributörer i Stockholm (Stockholms Ciklidklubb), under förtjänstfull ledning av Carl Axel Peterson, så fick de flesta tidningen i tid trots allt. Två dagar efter det att tidningen kommit ut var det ett reportage i Aktuellt om världens hotade sötvattensfiskar, där speciellt cikliderna nämnd...