Sandby Ciklidhobby
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Äldre än människan: Cyphotilapia frontosa
Av: Ad Konings

26 | Ciklidbladet nr 4/2015 – Årgång 48 TANGANYIKACIKLIDER | Cyphotilapia Äldre än människan: Cyphotilapia frontosa Cyphotilapia frontosa är en vanlig art i den djupare klippbiotopen i Tanganyikasjön. Denna majestätiska art, som kan uppnå mer än 35 cm i totallängd, finns i varje livsmiljö med stenar och klippor, vanligtvis på ett djup av 20 meter eller mer. Yngre individer kan hittas på något grundare vatten. Det faktiska djupet beror på populationen och habitatet; vi ...