CARES
Annons

Nordiska ciklidsällskapets stipendier
Av: Kjell Fohrman

För första gången så har Nordiska Ciklidsällskapet delat ut stipendier – dels Cichla-stipendiet (stora stipendiet) och dels Ocellatus-stipendiet (ett ungdomsstipendium). Målsättningen med Nordiska Ciklidsällskapets stipendier är att de skall främja ciklidhobbyn, kunskapen om ciklider och deras beteende och/eller bevarandet av ciklider i deras naturliga miljö. Nedan redogörs för de stipendier som delas ut under 2004. Stora stipendiet - Cichla-stipendiet: Cichla-sti ...