Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Förhistoriska klimatförändringar i Malawisjön
Av: Ola Svensson

www.ciklid.org Ciklidbladet 2/2011 - Årgång 44 39 1 7 0 a k v a r i e r f y l l d a m e d e t t s t o r t u r v a l a v a k v a r i e f i s k a r N i h i t t a r o s s p å V e r k s t a d s g a t a n 1 8 i V ä x j ö www. t a s s a r o m o r r h a r. s e TASSAR & MORRHÅR . . . Och en massa fenor Förhistoriska klimatförändringar i Malawisjön Text: Ola Svensson, Göteborgs universitet Paleomiljö Nummer 1-4/2011 av den vetenskapliga tidskriften Palaeogeography, Palaeoclimatolo ...