Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Information från SARF
Av: Rebecca Litzell Forss

FÖRENING | Svenska riksförbundet har ordet Hej akvarist! Jag heter Rebecca Litzell Forss och är ordförande i SARF. Vi är Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund och vi består av medlemsföreningar från hela landet, inte minst NCS. Vårt uppdrag är att stötta våra medlemsföreningar, det är något ni kommer att se mer och mer av framöver, till exempel genom en återlansering av Odlingskampanjen, en tävling mellan föreningar i att odla fisk, där vi samtidigt bygger upp en fantasti ...