Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Lagar och regler - Import av akvariefisk
Av: Kjell Fohrman

Många har undrat vilka regler som gäller för att kunna ta in akvariefisk i Sverige. Jag tänker nedan att gå igenom detta lite kortfattat. Hela regelverket hittar du på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se Reglerna skiljer sig en hel del åt beroende av om importen sker från ett EU-land eller ett icke EU-land. Allmänna regler Följande regler gäller alltid. 1. Att fiskarna endast skall användas för akvarieändamål. 2. Att fiskarna inte används som betesfisk eller ...