Akvarieleasing
Annons

Sjukdomar hos fisk
Av: Ruth Francis-Floyd

Översättning: Roger Häggström

Vid kommersiell odling av fisk är det mycket viktigt att undvika att fiskarna blir sjuka. Samma principer som vid stora fiskodlingsanläggningar kan även tillämpas av ciklidentusiaster för att förbättra kvaliteten hos fiskarna. Framgångsrik skötsel innebär förebyggande av sjukdomar snarare än behandling. Förebygga sjukdomar gör man genom att hålla bra vattenkvalitet, ge fiskarna rätt näring, använda bra filtrerings system och genom att...