CARES
Om användandet av typmaterial och vikten av noggranna undersökningar

Om användandet av typmaterial och vikten av noggranna undersökningar
Av: Willem Heijns

Omslag

38 Ciklidbladet 1/2011 - Årgång 44 www.ciklid.org Om användandet av typmaterial och vikten av noggranna undersökningar Text: Willem Heijns, översättning: Erik Åhlander Vetenskap Orsaken till den här ar tikeln är att jag vill försöka få den som läser en publicerad text (den kan vara eller inte vara vetenskapligt granskad – “peer reviewed”) som påverkar systematiken (taxonomin) och därmed namnen på våra cichlider, att fundera kring hans eller hennes egen ås...