CARES
Annons

Föredragen på Ciklidstämman
Av: Nordiska Ciklidsällskapet

16 | Ciklidbladet nr 1/2016 – Årgång 49 Svein A. Fosså (Norge) Svein er biolog av utdannelse (med fisk som spesiale) og ivrig akvarieinteressert fra barnsben av. Han har arbeidet for og med akvariehandelen siden 1986, først som leder av akvarieavdelingen i en zoobutikk i Bergen, og fra og med 1992 som internasjonal konsulent i akvariebransjen. Fra 2002 til 2006 var han president i bransjeorganisasjonen Ornamental Fish International, hvor han fortsatt er styremedlem. Han har ogs ...