Akvarieleasing
Annons

Referenser och referenslistor

14 | Ciklidbladet nr 2/2021 FÖRENINGEN | Skriva en artikel Referenser och referenslistor Som ni säkert har sett finns det en litteraturlista i slutet av en del artiklar i Ciklidbladet. Vi kallar denna lista för Referenser. Jag tänkte i den här texten förklara vad en referens är och hur en referenslista skiljer sig från en lista med litteratur samt vad som krävs för att en referens ska tas med i referenslistan. Sedan 2021 är dessutom listan formaterad enligt APA-stilen. APA står för ...