Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklidstämma i Norrköping - äntligen!
Av: Ulf Lindström

38 | Ciklidbladet nr 2/2015 – Årgång 48 Årets program var som vanligt fyllt med intressanta föredragshållare med i stort sett alla tunga ciklidområden representerade. Malawisjön, Tanganyikasjön, Sydamerika och Centralamerika. Som side kick fick vi även en föreläsning om miljö och miljöpåverkan. Men vi kommer till föreläsningarna. Fredag Efter att ha checkat in på Elite Hotel var det dags för mig att ta mig till Hageby Ciklidens lokaler där det för kvällen var öppet hus och där också ...