Stuart Grant Cichlid Fund

Nyheter från fiskvärlden
Av: Ola Svensson

Omslag

38 Ciklidbladet 2/2010 - Årgång 43 www.ciklid.org Nyheter från fiskvärlden Text: Ola Svensson, Göteborgs Universitet Nyheter Som vanligt har det publicerats ett flertal vetenskapliga artiklar om ciklider och jag sammanfattar några stycken av dessa i detta nummer. Malawiciklider I Malawisjön delar vitt skilda ciklider ofta samma genetiska material. Detta beror ofta på att de hybridiserar. Antingen har detta skett för länge sedan eller även i nutid, detta dock relativt sä...