CARES
Annons

Cichlidae taxonomi : En kortfattad introduktion. III
Av: Sven O. Kullander

Ovanstående hör till den verbala sidan av en beskrivning, tillsammans med teckningsbeskrivning. Metristiska data får man fram genom att mäta upp fisken och behandla måtten på ett speciellt sätt. De längder man vanligen mäter är:

Standardlängden (S.L).: Medianlinjen till stjärtfensbasen, den punkt där kroppen slutar och fenan börjar och som man kan hitta genom att böja fisken över det stället.

Totallängden (tot.l).: Medianlinjens län...