Akvarieleasing
Annons

Victoriasjöns framtid
Av: Sarah Glaser

18 | Ciklidbladet nr 4/2017 – Årgång 50 AFRIKA | Miljö Victoriasjöns framtid I denna artikel utforskar vårt team på fältet den växande konflikten runt fisket i Victoriasjön och den viktiga roll som biologisk mångfald och bevarande utgör för att främja långsiktig tillgång på mat och ekonomisk säkerhet i regionen. Jinja, Uganda Victoriasjön illustrerar ett av den moderna tidens mest betydelsefulla dilemman: hur mycket kortsiktig vinst kan människor fortsätta att ta ...