Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Odling av diskusfiskar enligt den senaste taxonomi. Del 2.
Av: Dr. Francesco Denitto

10 Ciklidbladet 1/2013 − Årgång 46 www.ciklid.org Odling av diskusfiskar enligt den senaste taxonomin Del 2: Riktlinjer för nya livskraftiga stammar Text: Dr. Francesco Denitto. Foto: Kaj Persson "KajP". Översättning: Stefan Asker Sydamerikanska ciklider De nyaste molekylärbiologiska rönen kommer att ge ett mycket viktigt bidrag till en ny era med nya synsätt inom diskusfiskavel i akvarium. I fångenskap är det möjligt att korsa exemplar, som aldrig skulle kunna korsa ...