Akvarieleasing
Annons

Tropheus-problem
Av: Jan Prevéus

Det vore en stor överdrift att påstå, att Tropheus- arterna är särskilt svårhållna i våra akvarier. Vissa elementära spelregler måste givetvis följas och aggressionen medför ibland problem. Invänjningen av nyimporterad vildfångad fisk samt problemet med bukvattensot är andra problem, som tidigare ventilerats i Ciklidbladets spalter.

På sista tiden har jag mött ett problem, som ingen hittills lyckats ge en tillfredsställande förklaring på. I mitt 720-liters ak...