Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Ciklider från Väst- och Centralafrika del 16 – Slutord och referenslista
Av: Anton Lamboj

36 Ciklidbladet 2/2012 − Årgång 45 www.ciklid.org Slutord till artikelserien om ciklider från Väst- och Centralafrika Text och foto: Anton Lamboj, Översättning: Mikael Westerlund Ciklider från Väst- och Centralafrika del 16 Jag hoppas att jag med denna kortfattade överblick (övers. komm: årtiondets underdrift – detta är del 16 i artikelserien som gått i Ciklidbladet i fyra år) har lyckats förmedla till er läsare en aning om hur rik på arter och former den vä ...