CARES
Annons

CIKO - 75
Av: Jörgen Tvedegaard

Dansk Cichlide Selskab og Dansk Saltvands Klub har i dagene fra den 7. til den 16 Marts 1975 afholdt en stor udstilling, hvor der udelukkende vistes cichlider og koralrevsfisk.

Jeg ved ikke om jeg er kompetent til at give en kritik af en sådan udstilling, men da der sikkert ikke er andre der gör det, vil jeg tillade mig, så kort som muligt, at berette om hvad udstillingen böd på. Rent fiskemässigt vil jeg dog holde mig til cichliderne, da saltvandssporten er et kapitel for sig og...