Sandby Ciklidhobby

Melanochromis – randiga mbuna
Av: Jari Nyman

Omslag

www.ciklid.org Ciklidbladet 1/2012 − Årgång 45 37 Melanochromis – randiga mbuna Text och foto: Jari Nyman. Översättning: Mikael Westerlund Malawiciklider Arterna inom släktet Melanochromis förekommer mycket allmänt i klippbiotopen i Malawisjön. Ursprungligen hänförde man alla arter, vilkas tänder uppfyllde vissa kriterier, till detta släkte. Senare, år 1983 reviderade Ethelvynn Trewavas släktets definition så, att bara arter med långsträckt kroppsform och r...