CARES
Annons

Fiskafänge i Afrika WAC Guinea 2020
Av: Martin Stuchlík

44 | Ciklidbladet nr 3/2020 AFRIKA | Expedition Fiskafänge i Afrika WAC Guinea 2020 Den 4 februari 2020 träffades 13 akvarister på Bryssel flygplats i Belgien med avsikt att gå ombord på ett plan till Conakry, huvudstaden i Guinea. Efter nästan två års förberedelser åkte vi äntligen på en tiodagars fiskeresa till Guinea organiserad av gruppen West African Cichlids. Eftersom vi inte tidigare hade varit här var det svårt att ha några förväntningar, ändå hade vi stora förhoppnin ...