Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Enhets cichliden
Av: Sven O. Kullander

För att undvika misstag och för att närmare kunna precisera vad man avser i en beskrivning av form och färg i allmän stil, ges härmed förslag till enhetlig benämningsform, den s.k. enhetscichliden:

Direkta kroppsdelar:

1. Sidan
2. Ryggen. Området ovan övre sidolinjen. Begränsat framtill av en linje från ryggfenans främsta stråle till gällockets övre kant.
3. Hjässan. Från ryggens främre gräns. Begränsas nedtill ...