Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Presentation NCS stipendiater 2006
Av: Mikael Westerlund

För året 2006 fick vi in fyra ansökningar om Cichla-stipendiet och två om Ocellatusstipendiet. Flera av ansökningarna var väl utarbetade och motiverade och projekten verkade intressanta och genomförbara. Styrelsen övervägde och kom till att NCS nu förutom ett Cichlastipendium och ett Ocellatus-stipendium ytterligare delar ut ett extrastipendium jubileumsåret till ära. Stipendierna kungjordes vid Ciklidstämman i Linköping. Kort sammanfattning av reglerna för stipe ...