Akvariekungen
Annons

Ciklidfronten
Av: Ola Svensson

Du håller nu i ännu ett nummer av Ciklidbladet där jag står omnämnd som redaktör. Detta är kanske inte helt sant när det gäller detta nummer. Jag har haft så hiskeligt mycket att göra så ett tungt lass har dragits av de andra i styrelsen och Arbetsgrupp Ciklidbladet. Ni kanske inte har hört talas om Arbetsgrupp Ciklidbladet? Det är vi som jobbar med tidningen och i varje nummer kan ni längst ner på sidan fem läsa vilka det var för just det numret. Vill du vara med och hj...