Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Föreningsguiden
Av: Lars Eldensjö

Från och med nummer 1/2001 så ersätts vårt nuvarande kontaktpersons- och ciklidgruppsregister av ett renodlat "aktivt" föreningsregister kallat "Föreningsguiden". Bakgrunden till denna förändring är bl.a att det inte riktigt fungerat som det var tänkt, att man lätt skulle kunna komma i kontakt med likasinnade ciklidintresserade i sitt geografiska område. Dessutom har vissa områden blivit onödigt stora geografiskt. Ett annat faktum är också att merparten av kontaktpersonerna, ...