CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Hemitaeniochromis
Av: Ad Konings

12 Ciklidbladet 2/2013 − Årgång 46 www.ciklid.org Hemitaeniochromis Text och foto: Ad Konings Översättning: Malin Lindqvist Malawiciklider H. brachyrhynchus, Ikombe. Fö r r a å r e t (2012) beskrev Michael Oliver en ny ciklidart från Malawisjön, Hemit a e n i o c h r o m i s brachyrhynchus, utifrån endast två individer. En av dem, holotypen, fångades i ett grimnät i närheten av Thumbi West Island i den södra delen av sjön, medan det andra exemplaret, paratyp ...