Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Intressant avhandling om hur buller kan pverka fiskar
Av: Mikael Westerlund

44 | Ciklidbladet nr 4/2017 rgng 50 VETENSKAP | Buller Intressant avhandling om hur buller kan pverka fiskar Du lste vl Anders Wickmans artikel Lyssna ett gonblick och tnk! i Ciklidbladet nummer 3 2017. I den funderar Anders p huruvida fiskarna i akvariet lider av det buller ett motoriserat innerfilter (kraftpaket) alstrar i akvariet. Anders berttar, att han diskuterat saken med Sverre Sjlander vid universitetet i Linkping, som d lovade lta en av sina doktorander unders ...