Akvariekungen
Annons

Intressant avhandling om hur buller kan påverka fiskar
Av: Mikael Westerlund

44 | Ciklidbladet nr 4/2017 – Årgång 50 VETENSKAP | Buller Intressant avhandling om hur buller kan påverka fiskar Du läste väl Anders Wickmans artikel ”Lyssna ett ögonblick och tänk!” i Ciklidbladet nummer 3 2017. I den funderar Anders på huruvida fiskarna i akvariet lider av det buller ett motoriserat innerfilter (kraftpaket) alstrar i akvariet. Anders berättar, att han diskuterat saken med Sverre Sjölander vid universitetet i Linköping, som då lovade låta en av sina ...