Akvariekungen
Annons

Ordföranden har ordet
Av: David Rejdemyhr

22 | Ciklidbladet nr 4/2017 – Årgång 50 FÖRENINGEN | Styrelsen Ordföranden har ordet Ett av de mest framgångsrika åren i NCS historia har avslutats, eller snart i alla fall. Framgångsrikt på det sättet att antalet medlemmar har ökat med 72 %. Vi har ökat omfattningen på Ciklidbladet från 48 till 64 sidor, artregistret har utökats med 1 251 bilder, filmer, beskrivningar och nya arter. 15 nya rabattbutiker har gått med i NCS gemenskap, däribland flera webbutiker som i ...