Akvarieleasing
Annons

Från negativism till positivism
Av: Kjell Fohrman

Med några få dagars mellanrum besökte jag först Zierfische & Aquarium i Duisburg, Tyskland och Zoorfexpo i Stockholm. Det var två helt olika mässor – dels för att den ena var för konsumenter och den andra var en ren fackmässa, men också för att den ena visade på en bransch med problem och den andra på en bransch på väg framåt. Akvaristikmässan i Duisburg var som vanligt mycket stor och hade ca 30 000 besökare (dock fortsatte tillbakagången i antalet besökare från ...