Akvariekungen
Munruvande hantelciklid, <i>Heros severus</i>

Munruvande hantelciklid, Heros severus
Av: Andrew Wood

Omslag

Översättning: Albin Ekenberg Om man tänker på att hantelciklid importerades till Europa och odlades framgångsrikt i privata akvarier före första världskriget, så inser man vilken stor betydelse den kunskap man skaffade sig om hållande och uppfödning av denna ciklid i början av vår hobbys ungdom har haft för ciklidhobbyns utveckling. Det är förvånande då, att dessa fiskar inte har en mer framträdande roll i våra ciklidakvarier. Denna uppenbara brist på intresse beror sa...