Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Erfarenheter av Bujurquina oenolaemus Chiquitano-cikliden
Av: David Rejdemyhr

36 | Ciklidbladet nr 4/2016 – Årgång 49 SYDAMERIKA | Artbeskrivning Erfarenheter av Bujurquina oenolaemus Chiquitano-cikliden Jag fick möjligheten att äga denna art genom ett fiskbyte med Uffe Lindström och hade väl egentligen tankarna på andra fiskar när frågan kom, men jag hade haft Tahuantinsuyoa macantzatza tidigare. Dessa två arter delar det spännande beteendet att lägga rom på löv och simma runt med lövet. Det är ett spännande och unikt beteende som jag inte hade något emot att ...