Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Diamantcikliden, Etroplus suratensis – mina erfarenheter...
Av: Jim Cumming

6 | Ciklidbladet nr 1/2019 – Årgång 52 De tre arter av ciklider som finns i Indien är canaraciklid, diamantciklid och gul ciklid. De två första placerades i släktet Etroplus. Och den senare, tidigare i släktet Etroplus, tilldelades nyligen det monotypa släktet Pseudetroplus. Det är intressant att notera att alla tre arterna är nära besläktade med det på Madagaskar endemiska släktet Paretroplus. Ämnet i denna artikel handlar om en av dessa tre relativt okända ciklider som kallar Indien ...