Stuart Grant Cichlid Fund
Ciklidernas populärnamn - och vad det nu månde betyda

Ciklidernas populärnamn - och vad det nu månde betyda
Av: Sven O. Kullander

Omslag

För ett par år sedan, vid NCS riksträff i Stockholm dryftades bl.a. frågan om populärnamn på ciklider. Den frågan har f.ö. alltid varit ett debattämne inom akvaristiken. Om jag inte minns fel, så blev folk ombedda att göra något i sakan, vad som helst. Något har tydligen gått galet, men det är väl inte mer med den saken. I det följande har jag tagit upp, vad jag hoppas början på en ny diskussion. Det kan tyckas vara mycket papper för en sådan bagatellartad sak, och jag förs...