CARES
Annons

Ciklider från Väst- och Centralafrika del 13 – Haplochromina ciklider del 1
Av: Anton Lamboj

36 Ciklidbladet 3/2011 - Årgång 44 www.ciklid.org Haplochromina ciklider del 1 Text och foto: Anton Lamboj, översättning Mikael Westerlund Ciklider från Väst- och Centralafrika del 13 Haplochrominerna är antagligen den största och artrikaste ciklidgruppen på den afrikanska kontinenten, särskilt i de ostafrikanska delarna. Gemensamt för alla arterna är att de är ovofila maternala munruvare (se faktarutan) samt att de inte är parbildande. Flertalet arter uppvisar en ut ...