Akvarieleasing
Annons

När två världar kolliderar - hur Centralamerika mötte Sydamerika
Av: Willem Heijns

6 | Ciklidbladet nr 2/2021 Sarotherodon knauerae. Huvudet på en vuxen hane. Inledning På senare tid har min fascination för neotropiska ciklider gjort att jag tittat närmare på Colombia och det intilliggande Panama. Här, på gränsen mellan Centralamerika och Sydamerika, rinner tre floder som alltid har intresserat mig lite extra. Det är Rio Tuira, Rio Atrato och Rio Magdalena, vilka utgör habitat för både Heros, Cichlasomatinae och några Geophaginer. I mina studier av deras inbördes ...