Stuart Grant Cichlid Fund
Uaru amphiacanthoides - Växtätare av format

Uaru amphiacanthoides - Växtätare av format
Av: Rickard Nilsson

Omslag

Ni som har ögonen med er har märkt att många av de allra bästa bilderna som publicerats i Ciklidbladet den senaste tiden, bland annat omslaget på föregående nummer, har tagits av Rickard Nilsson, Ystad. Rickard har många strängar på sin lyra, vilket inte minst denna artikel bevisar.

Den här artikeln har tidigare varit införd i Ystads Akvarieförenings medlemstidning "Carassius" (nr 14-88) under min tid som dess redaktör.

Jag kan intyga att det inte är någon dan...