Sandby Ciklidhobby
Annons

Cikliden – Nr. 134: Labrochromis ishmaeli
Av: Nordiska Ciklidsällskapet

46 Ciklidbladet 3/2011 - Årgång 44 www.ciklid.org Längd: 16 cm Temperatur: 23 - 28 °C pH: 7,0 - 8,5 Akvariestorlek: Minimum 110 cm & 220 l Svårighetsgrad: Familj: Cichlidae Handelsnamn: Tigerciklid Tidigare vet. namn: Haplochromis ishmaeli Utbredning: Akvariepopulationen är fångad i Viktoriasjöns sydligaste delar runt Mwanza bay. Sannolikt utdöd i sjön. Labrochromis ishmaeli Cikliden – Nr. 134 Text: Albin Ekenberg. Foto: Albin Ekenberg Naturlig biotop: I sin ...