Akvariekungen
Annons

Ordföranden har ordet
Av: David Rejdemyhr

12 | Ciklidbladet nr 3/2019 – Årgång 52 FÖRENINGEN | Information Ordföranden har ordet Sommaren är över och höstens planer tar sin fart. Det är vår vanliga rutin som så många följer. Det betyder inte att vi akvarister alltid startar nya projekt på hösten. Några av mina mest lyckade har genomförts under sommaren. I styrelsen har vi tittat på hur vi kan nå fler intresserade och sprida mer kunskap om ciklider. Vi erbjuder numer, som ett försök, möjlighet att betal ...