Akvarieleasing
Annons

En packad fisk eller hur man kan packa en fisk
Av: Kaj Persson

44 | Ciklidbladet nr 3/2019 – Årgång 52 AKVARIUM | Transport En packad fisk eller hur man kan packa en fisk När man skall transportera en fisk spelar längden på transporten så klart stor roll, också vad det är för typ av fisk eller om det finns speciella saker att ta hänsyn till. Restiden har stor betydelse för hur mycket man behöver förbereda innan packning. Handlar det om en kortare resa, typ ett par timmar, spelar det kanske inte så stor roll då vattnet inte hin ...