Sandby Ciklidhobby
Annons

Darwin, Wallace och Rio Negros cichlider
Av: Erik Åhlander

I år, 2009, är det 150 år sedan Charles Darwin publicerade sin “On the Origin of Species”. År 1859 räknas numera som en brytpunkt för merparten av biologisk forskning. Darwins upptäckter låg i tiden. De allt större möjligheterna att resa runt i världen och se att det fanns ett mönster i mångfalden av arter gjorde att fler än Darwin började fundera i samma banor. Det var också en annan forskares upptäckter som gjorde att Darwin blev tvungen att publicera sina idéer tidiga...