Akvariekungen
Annons

Ny lagstiftning om invasiva arter
Av: Kjell Fohrman

12 | Ciklidbladet nr 1/2016 – Årgång 49 Invasiva arter är ett stort hot mot vår miljö och idag räknas invasiva arter av myndigheterna som det största enskilda hotet mot den biologiska mångfalden. Introducerade arter har på många ställen utrotat arter, antingen genom att de introducerade arterna har konkurrerat ut de ursprungliga arterna, eller genom att de har spridit sjukdomar till dessa. Visst är det så att de tropiska arter vi håller i våra akvarier har minimal cha ...