Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Vetenskapskrönikan
Av: Ola Svensson

44 Ciklidbladet 1/2014 − Årgång 47 www.ciklid.org Vetenskapskrönikan Text: Ola Svensson, Göteborgs universitet Vetenskap Hur mycket kan en fisk lära sig? Något att lära sig är vad som är farligt – att dö är milt uttryckt inte bra, särskilt innan fortplantningen. Många djur lär sig att skilja på vad som tyder på stor risk för att bli angripen och uppäten och vad som tyder på att risken för detta är liten. Detta är alltså inte helt medfött utan detta ä ...