Akvarieleasing
Annons

Compact living eller att odla fisk på begränsat utrymme
Av: Peter Sjöborg

14 Ciklidbladet 3/2013 − Årgång 46 www.ciklid.org Compact living eller att odla fisk på begränsat utrymme Text och foto Peter Sjöborg ”Pettap” Do it yourself De flesta av oss råkar ut för det angenäma problemet att våra fiska förökar sig i våra akvarier. Man skaffar sig då ett yngelakvarium för att stoppa de små liven i. Man kanske skaffar sig ett 50 liters med en liten pump och doppvärmare. Allt är frid och fröjd men så leker ett annat par och då måste ...