Akvarieleasing

Hur främmande harneskmalar påverkar ursprungliga ciklidbiotoper
Av: Krista Capps

Omslag

34 Ciklidbladet 1/2011 - Årgång 44 www.ciklid.org Hur främmande harneskmalar påverkar ursprungliga ciklidbiotoper Text och foto: Krista Capps, Department of Ecology and Evolutionary Biology, Cornell University, A407 Corson Hall, Ithaca, NY 14853-2701 kac98@cornell.edu, mottagare av ett stipendium från ACA Paul V. Loiselle Conservation Fund Översättning: Mikael Westerlund Miljö Att främmande arter introduceras är ett av de största hoten mot artmångfald och ekosystemens funk...