Sandby Ciklidhobby
Annons

Forskare studerar ciklidernas färger
Av: Mikael Westerlund

36 | Ciklidbladet nr 4/2023 CIKLIDFORSKNING | Föreningsinformation Forskare studerar ciklidernas färger Färgerna spelar en stor roll för de fysiologiska, ekologiska och evolutionära processerna hos våra ciklider. Vid Helsingfors universitet studerar några forskare hur färger utvecklas hos cikliderna. De undersöker de molekylära, evolutionära och genomiska grunderna för fenotypisk diversifiering. De tittar på färgfenotyper för att skapa en modell som hjälper till att först...