CARES
Annons

Eterneller i min ciklidvärld, Del 2 - Mikrogeophagus ramirezi, fjäri
Av: Kjell Nilsson

Det här är nog den ciklid som jag haft flest gånger i mina akvarier! Redan på 1960-talet skaffade jag mina första "fjärilar". För alla er yngre kan jag berätta att på den tiden fanns det inget internet och även akvarieböcker var ganska sparsamt förekommande, åtminstone på det svenska språket. Det var svårt att få korrekt information om olika arters naturliga levnadsbetingelser. Man fick helt enkelt skaffa sig de arter man ville ha och sedan hoppas att det vatten som kom ur krane ...