Akvariekungen
Trettio års forskning om ciklider från Viktoriasjön

Trettio års forskning om ciklider från Viktoriasjön
Av: Frans Witte, Martien van Oijen Mary Kishe-Machumu Jan Wanink

Omslag

(Fullständig titel: Trettio års forskning om ciklider från Viktoriasjön – Ett ekologiskt skådespel som erbjuder nya vetenskapliga möjligheter.) Översättning: Patrick Eriksson För drygt trettio år sedan startade en grupp biologer från Leidens Universitet i Holland en ekologisk undersökning om de haplochrominer som förekom i de södra delarna av Viktoriasjön. Haplochrominernas Ekologiska Forskargrupp (The Haplochromis Ecology Survey Team (HEST)) och forskare från Tanzan...