Akvarieleasing
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Nyheter från fiskvärlden
Av: Ola Svensson

44 Ciklidbladet 2/2013 − Årgång 46 www.ciklid.org Nyheter från fiskvärlden Text: Ola Svensson, Göteborgs universitet Nyheter Tidskrifter som är Open Access kan alla läsa i elektroniskt format utan att det kostar något. Den vetenskapliga Open Access-tidskriften International Journal of Evolutionary Biology gav i slutet av 2011 ut ett specialnummer om ciklider med titel Cichlid Evolution: Lessons in Diversification (se Nyheter från fiskvärlden i Ciklidbladet 1/2012). ...