Akvarieleasing

Inter Zoo 2000
Av: Kjell Fohrman

Omslag

Så var det återigen dags för Inter Zoo. Var är då Inter Zoo undrar du säkert? Jo det är världens största zoofackmässa och eftersom det är en fackmässa är den enbart öppen för de som arbetar kommersiellt inom branschen. Inter Zoo går av stapeln vartannat år i Nürnberg i Tyskland och är en gigantisk utställning med mer än 900 utställare i 7 hallar. Det säger sig självt att det tar tid att gå igenom allt, speciellt för de affärer/grossister som har produkter för alla...