Akvarieleasing
Annons

Ptychochromin förvirring
Av: Sonia Guinane

Översättning Ola Svensson Med den pågående upptäckten av nya ciklider från Madagaskar och med brist på information om de ursprungliga fångstlokalerna, typmaterialet och beskrivningarna, så är det knappast förvånande att det råder viss förvirring inom vetenskapen och ännu större förvirring hos oss akvarister. Släktet Ptychochromis användes första gången av Steindachner 1880, tolv år efter Bleekers beskrivning av Tilapia oligacanthus 1868, som då blev Pty ...