Sandby Ciklidhobby
Annons

Aquidens chimantanus återupptäckt
Av: Sven O. Kullander

På papperet så att säga, för det är bara originalbeskrivningen jag av en händelse råkat hitta. Arten tycks inte finnas nämnd på något annat håll, så det kan vara av intresse med en kort presentation.

Fisken hittades av en botanisk expedition och beskrevs av föreståndaren för reptilavdelningen på Chicago Natural History Museum. Någon ichtyolog tycks däremot inte ha tagit i den, härmed inte sagt dock att det inte är en god art.


Aequidens chimantan...